GPS monitoring

 

KeetecSAT

GPS monitoring KeetecSAT patří mezi nejrychleji se rozvíjející online satelitní sledovací systémy na českém a slovenském trhu. Je určen ke sledování polohy vozidel, pracovních strojů a osob. Pro uživatele přináší KeetecSAT jednoduchou obsluhu, přístup k datům přes přehledné webové rozhraní umožňující připojení se prostřednictvím internetu a množství užitečných funkcí zaměřených na správu vozového parku.


GPS monitoring KeetecSAT je produktem společnosti TSS Group s.r.o. Na jeho vývoji pracuje tým softwarových specialistů, jejichž úkolem je programovat nové funkcionality rozhraní KeetecSAT a zapracovávat požadavky při tvorbě nových produktů.

Druhou významnou složkou vývojového oddělení jsou hardwaroví specialisté, kteří se podílejí na vývoji jednotlivých hardwarových komponentů potřebných pro fungování jednotlivých produktových řešení.
 
Prodej, montáž a servis produktových řešení KeetecSAT zabezpečujeme prostřednictvím síte autorizovaných partnerů, kterí se zabývají autoelektrikou a s naší společností spolupracují dlouhodobě .
 
 

Jak funguje GPS monitoring?

 

Satelitní sledování vozidel je jedním z nejmodernějších nástrojů pro monitorování pohybu osobních, nákladních vozidel, pracovních strojů a osob. Vzhledem k dynamickému rozvoji technologií přináší každý den množství nových způsobů využití pro firmy i koncovým uživatelům.

 

Ve vozidle je nainstalována GPS jednotka, která nepřetržitě komunikuje s družicemi na oběžné dráze Země. V pravidelných intervalech přijímá údaje o poloze, rychlosti a směru pohybu monitorovaného objektu a zaznamenává je do interní paměti. Pomocí vložené SIM karty od mobilního operátora uložená data v přesně určeném časovém rozpětí odesílá na server KeetecSAT. Přenesená data se šifrovaným tunelem dostanou na server, dekódují se a uloží do databáze. Velký vliv na přesnost má četnost předávání, čím menší interval, tím je GPS monitoring přesnější. KeetecSAT ve srovnání s jinými systémy poskytuje bezkonkurenční zasílání dat v třísekundových intervalech. Výsledkem je nejpřesnější poskytování dat a možnost sledovat pohyb vozidla na mapě v reálném čase.

Uživatel přistupuje ke svému vozidlu prostřednictvím webového prohlížeče. Má vlastní přihlašovací údaje a vytvořené vlastní uživatelské konto s přiřazenými vozidly. Další možností je sledovat své vozidlo přímo ve svém mobilním telefonu s operačním systémem Android nebo iOS. Aplikaci si uživatel zdarma stáhne z Google Play nebo AppStore a nainstaluje za pár minut.

 

Zabezpečená komunikace SSL

Divize GPS monitoringu KeetecSAT neustále pracuje na uspokojení potřeb svých zákazníků a uživatelů. Kromě vývoje nových funkcí a doplňků systému zavedla zabezpečený přístup do webového rozhraní KeetecSAT pomocí protokolu SSL.

Pro uživatele to znamená ochranu všech přenášených dat, jako identita uživatele, přístupové údaje, pohyb vozidel, generované reporty atd. Zabezpečení komunikace znemožňuje krádež, přečtení, úpravu, nebo zásah do přenášených informací třetí stranou.

Komunikace je zajištěna šifrováním dat prostřednictvím TLS protokolu s rozšířeným ověřením identity od společnosti Geotrust, která patří mezi světové lídry v oblasti certifikačních autorit a bezpečné komunikace.

V adresním řádku prohlížeče je bezpečnostní protokol potvrzen ikonou zámku a řetězcem https://, nejbezpečnější formu komunikace - certifikát s rozšířeným ověřením zase potvrzuje název společnosti zvýrazněn zelenou barvou.Zabezpečený přístup potvrzený řetězcem https je běžně známý zejména z internet bankingu. V současnosti se zajištění komunikace rozšiřuje i mezi jiné společnosti, kterým záleží na tom, aby data jejich zákazníků byly v bezpečí a chráněny před zneužitím. KeetecSAT tedy kráčí s dobou a jako jeden z mála poskytovatelů GPS monitoringu na trhu přináší svým zákazníkům i tuto přidanou hodnotu.

Míru a kvalitu zabezpečení dokazuje nezávislý test, kde jsme dosáhli jedno z nejvyšších hodnocení "A".

 

 

Konkurenční výhody systému KeetecSAT a jeho využití v případě nehody

Základem funkčnosti GPS systému je zpracování dat o poloze, rychlosti a směru pohybu monitorovaného objektu, z nichž systém následně vyhodnocuje ujetou trasu a její parametry.

GPS jednotky v monitorovacích systémech posílají tyto údaje na server prostřednictvím sítě GPRS. Různé GPS systémy se liší v množství a kvalitě odesílaných a zpracovávaných dat.

Klasické GPS systémy posílají data v intervalu každou 1 min., případně každých 30 sec. Systém ze zaslaných bodů následně vykresluje trasu na mapě a vypočítává ujetou vzdálenost objektu (vozidla). Zpracované trasy vycházející z údajů takto dlouhého intervalu jsou poměrně nepřesné. Při 30 nebo 60 sekundové periodicitě jsou body trasy zaznamenány v poměrně velkém rozestupu, v závislosti na rychlosti jízdy vozidla. Čím je rychlost vyšší, tím je následující bod po 30 (60) sekundách jízdy vzdálenější (vozidlo projede při vyšší rychlosti větší vzdálenost za stejnou dobu). Trasa je nepřesná, nekopíruje přesně vozovku na mapě, k odchylkám dochází hlavně v zatáčkách, při průjezdu křižovatkami, mosty apod. Menší počet zaznamenaných bodů znamená méně přesné zaměření projeté trasy, což může mít za následek odchylky v údajích o ujeté vzdálenosti mezi tachometrem vozidla a údaji z GPS systému.

 

GPS monitoring KeetecSAT se službou Standard Plus poskytuje zasílání dat v jedinečném intervalu každé 3 sec. Taková periodicita zajišťuje mnohem menší vzdálenost mezi jednotlivými body na mapě a mnohem přesnější vykreslení a výpočet ujeté trasy. Oproti systémům s dlouhým intervalem zasílání dat má KeetecSAT min. 10násobně více informací o trase a tím pádem 10násobně vyšší přesnost.

Přesné údaje o průběhu jízdy jsou důležité pro samotné zpracování údajů o provozu vozidla. Velmi užitečné však jsou i v případě nehody vozidla.

Systém KeetecSAT umožňuje uživateli sledovat přesný pohyb vozidla, jeho rychlost, směr a další parametry jako napětí akumulátoru, teplotu apod. Parametry jsou dostupné v režimu Online, ale i zpětně v režimu Historie. Nastavením kurzoru na trasu vozidla se zobrazí v samostatném okně aktuální parametry pro daný bod trasy.

 

Ze zobrazených bodů lze jednoduše vyčíst, jakou rychlostí vozidlo jezdilo, zda řidič překračoval maximální povolenou rychlost, jakou mělo vozidlo rychlost těsně před nehodou, zda jelo po hlavní silnici apod.

Další výhodou systému KeetecSAT oproti většině konkurenčních systémů je zabezpečený přístup do webového rozhraní KeetecSAT pomocí protokolu SSL. Kompletní komunikace mezi webovým prohlížečem uživatele a serverem je chráněna šifrováním dat, čímž se znemožňuje krádež, přečtení, úprava, nebo zásah do přenášených informací třetí stranou. Systém KeetecSAT je svým uživatelům dostupný na stejné úrovni zabezpečení jako používají například banky.