Range Rover

Instalace autohifi » Range Rover

  • monitory v opěrkách, zvuk přes IR vysílač do sluchátek

    Discovery

    instalace monitorů do hlavových opěrek, DVD přehrávač umístěný pod zadní sedačkou

  • monitory za hlavovou opěrkou, kabely protažené sedačkou, připojení do systému

    Range Rover

    Instalace monitorů DS-X10TD za hlavovou opěrku, kabeláž protažena sedačkou, propojení monitorů mezi sebou